Kromwijk Woerden © 2011 - 2024  Alle rechten voorbehouden.          Disclaimer   AV & Privacybeleid                                                                      Ontwerp / design: ERJ

Kromwijk Woerden is actief in de regio:  Woerden - Mijdrecht - Wilnis - Vinkeveen - Nieuwveen - Bodegraven - Alphen aan den Rijn - Benschop


BosbouwBoomverzorgingLandschapsverzorgingBoomstobben wegfrezen

OngediertebestrijdingOpenhaardhout Verhuur bemande machines

Drainage en waterafvoeren reinigenGroenvoorzieningenGrondwerk Flora en faunabeheer

www.kromwijkwoerden.com

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website en aansprakelijkheidsuitsluiting

Het domein kromwijkwoerden.com is eigendom van of in bruikleen door KROMWIJK WOERDEN, hierna te noemen “K-W”. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, is eigendom van of in bruikleen door K-W

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van K-W. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van K-W op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. K-W kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. K-W is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De informatie op kromwijkwoerden.com  wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. K-W behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van kromwijkwoerden.com  welke geen eigendom zijn van K-W, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van kromwijkwoerden.com . Hoewel K-W uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door K-W worden onderhouden wordt afgewezen.

Hoewel K-W alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. K-W sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.