Kromwijk Woerden © 2011 - 2024  Alle rechten voorbehouden.          Disclaimer   AV & Privacybeleid                                                                      Ontwerp / design: ERJ

Kromwijk Woerden is actief in de regio:  Woerden - Mijdrecht - Wilnis - Vinkeveen - Nieuwveen - Bodegraven - Alphen aan den Rijn - Benschop


BosbouwBoomverzorgingLandschapsverzorgingBoomstobben wegfrezen

OngediertebestrijdingOpenhaardhout Verhuur bemande machines

Drainage en waterafvoeren reinigenGroenvoorzieningenGrondwerk Flora en faunabeheer

www.kromwijkwoerden.com

 


Groen Keur - Gecertificeerd bedrijf

Groen Keur =

Kwaliteit

Vakmanschap

Garantie

Groenkeur-certificaat


Groenkeur is het gerespecteerde, onafhankelijke en betrouwbare selectie-criterium in de groene sector.


Kromwijk Woerden is in het bezit van het certificaat Groenkeur Boomverzorging. Dit certificaat voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.


Boomverzorging als vak is meer dan alleen een gedegen vakdiploma. Het is een continueproces van gezamenlijk aandacht schenken aan het vakkennis en vakbekwaamheden. Als dat ondersneeuwt binnen een bedrijf verwordt het tot louter takken zagen. Een gecertificeerde boomverzorger is een rechtspersoon die verantwoordelijkheid neemt voor het handelen van zijn medewerkers en uitgebrachte adviezen.


Het Groenkeur certificaat garandeert dat binnen het bedrijf aandacht is voor:

Kennisdeling

Veiligheid

Technische eisen voor oplevering


De Groenkeur boomverzorger werkt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW). Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).


Onze certificaten op de website van KIWA