Kromwijk Woerden © 2011 - 2023  Alle rechten voorbehouden.          Disclaimer   AV & Privacybeleid                                                                      Ontwerp / design: ERJ

Kromwijk Woerden is actief in de regio:  Woerden - Mijdrecht - Wilnis - Vinkeveen - Nieuwveen - Bodegraven - Alphen aan den Rijn - Benschop


BosbouwBoomverzorgingLandschapsverzorgingBoomstobben wegfrezen

OngediertebestrijdingOpenhaardhout Verhuur bemande machines

Drainage en waterafvoeren reinigenGroenvoorzieningenGrondwerk Flora en faunabeheer

www.kromwijkwoerden.com

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO


Kromwijk Woerden beschouwt het mede als haar verantwoordelijkheid om bij haar werkzaamheden een minimale belasting voor mens en milieu te realiseren. Dat doen we niet alleen middels het gebruik van duurzame en kwalitatieve materialen maar ook door middel van het voeren van een bedrijfsbeleid dat gericht is op het bijdragen aan een veilige (werk)omgeving en leefbare maatschappij.


Een duurzame afvalverwerking en een zuinig gebruik van schaarse middelen maakt ook deel uit van de bedrijfsvoering. Wij streven ernaar onze CO2-Footprint zo klein mogelijk te maken voor het behoud van onze aarde.


MVO is in de bedrijfsvoering van Kromwijk Woerden terug te vinden middels:

- Zuinig gebruik van schaarse middelen

- Duurzame afvalverwerking

- Verantwoorde afvalscheiding

- Gebruik van duurzame materialen

- Terugdringen van brandstof verbruik

- Investeren in de kwaliteit van de medewerkers.