Kromwijk Woerden © 2011 - 2024  Alle rechten voorbehouden.          Disclaimer   AV & Privacybeleid                                                                      Ontwerp / design: ERJ

Kromwijk Woerden is actief in de regio:  Woerden - Mijdrecht - Wilnis - Vinkeveen - Nieuwveen - Bodegraven - Alphen aan den Rijn - Benschop


BosbouwBoomverzorgingLandschapsverzorgingBoomstobben wegfrezen

OngediertebestrijdingOpenhaardhout Verhuur bemande machines

Drainage en waterafvoeren reinigenGroenvoorzieningenGrondwerk Flora en faunabeheer

www.kromwijkwoerden.com

Het VCA-systeem toetst en certificeert bedrijven in de industrie, bouw en aanverwante sectoren op een objectieve manier. U krijgt inzicht in de veiligheid- en milieuprestaties van aannemers.

VCA Certificering

Opdrachtgevers gebruiken het VCA - systeem steeds vaker om inzicht te krijgen in de veiligheid en milieuprestaties van aannemers. Het VCA - systeem is verder een hulpmiddel om de gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van veiligheid vast te leggen en te beheersen. Hieronder vallen ook de Arbo-wettelijke verplichtingen. Het certificatieniveau, dat dient te worden gehaald, is afhankelijk van het aantal werknemers en de werkzaamheden van het bedrijf. Er zijn drie certificatieniveaus, VCA* (één ster), VCA** (twee sterren) en VCA - petrochemie.

VCA* is in principe bedoeld voor kleine bedrijven met minder dan 35 werknemers en die niet als hoofdaannemer optreden.
VCA** is in principe bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en voor hoofdaannemers.
VCA - petrochemie: deze certificering is speciaal bedoeld voor bedrijven die voor de petrochemische industrie werkzaamheden verrichten.

Meer info treft u op de website van VCA

Onze certificeringsinfo op de website van VCA

Onze certificaten op de website van KIWAISO 9001